SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXVI, Suppl. 2, Year 2019
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

CONTENTS  |  CUPRINS  Vol. LXVI, Suppl. 2, 2019

The need for multidisciplinarity in the management of the diabetic hypertensive patient / Nevoia de multidisciplinaritate în managementul pacientului diabetic hipertensiv

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.1

Treatment of hypertensive patient with diabetes in light of new guidelines / Tratamentul pacientului hipertensiv cu diabet zaharat în lumina noilor ghiduri

Prof. Dr. Maria Dorobanţu, Dr. Nicoleta-Monica Popa-Fotea
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.2

Comorbidities associated with diabetes and the impact on the quality of patient's life / Comorbiditățile asociate diabetului zaharat şi impactul asupra calității vieții pacientului

Prof. Dr. Maria Moța
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.3

Diabetes – a risk factor for the hypertensive patient / Diabetul zaharat – factor de risc pentru pacientul hipertensiv

Asist. Univ. Dr. Oana Velican, Prof. Dr. Gabriela Radulian
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.4

The importance of treatment adherence for the diabetic patient with arterial hypertension. The evolution towards heart failure / Importanța aderenței la tratament pentru pacientul diabetic cu HTA. Evoluția spre insuficiență cardiacă

Dr. Florina Frîngu, Prof. Dr. Dumitru Zdrenghea, Prof. Dr. Dana Pop
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.5

Diabetes-cardiologist collaboration in monitoring the hypertensive patient with diabetes / Colaborarea diabetolog-cardiolog în monitorizarea pacientului hipertensiv cu diabet zaharat

Conf. Dr. Bogdan Timar, Asist. Univ. Dr. Laura Gaiță
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.6

Heart failure in the patient with diabetes and arterial hypertension / Insuficiența cardiacă la pacientul cu diabet zaharat și hipertensiune arterială

Conf. Dr. Cristian Guja
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.7

Stress and depressive disorders in the diabetic hypertensive patient / Stresul și tulburările depresive la pacientul diabetic hipertensiv

Asist. Univ. Dr. Radu Sebastian Gavril, Prof. Dr. Florin Mitu
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.8

Education, an effective vector in raising awareness of the role of arterial hypertension as a major risk factor for the patient with diabetes / Educația, vector eficace în conștientizarea rolului HTA ca factor major de risc pentru pacientul cu diabet

Conf. Dr. Cornelia Bala
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.9

Updates in the prevention of diabetes complications / Actualități în prevenția complicațiilor diabetului zaharat

Conf. Dr. Adrian Vlad, Şef Lucr. Dr. Alexandra Sima
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.10

Management of hypercholesterolemia in the patient with diabetes / Managementul hipercolesterolemiei la pacientul cu diabet zaharat

Prof. Dr. Doina Dimulescu
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.11

Arterial hypertension and diabetes – The need for a multidisciplinary approach
/ HTA și diabetul – Nevoia unei abordări multidisciplinare

Prof. Dr. Daniel Lighezan, Asist. Univ. Dr. Dana-Roxana Buzaș, Asist. Univ. Dr. Vlad-Sabin Ivan
[ full text ] — Ref: Ro Med J. 2019;LXVI(Suppl2). DOI: 10.37897/RMJ.2019.S2.12

 

Conferinta Nationala de Pediatrie

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Medical Journal, click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners logo