SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 4, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

2015 – URCUS SPRE CENTENARUL MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918. INTAMPINARI-REVELATII

Motto:
...Toate-mi trec prin gându-mi, trec pe dinainte,
Inima mi-o fură şi cu dulci cuvinte
Îmi şoptesc de dor.
M. Eminescu – La Bucovina

Medicul, ca profesionist şi cetăţean responsabil, ca om sensibil la fenomenele vieţii din perspectivă bio-psiho-socio-culturală şi la canoanele ecologiei, are sarcini evidente în gestionarea sănătăţii populaţiei, dar este interesat şi de problemele cu impact de direcţie şi energie în bunul mers al naţiunii.

Pregătirile măreţului eveniment care va avea loc peste trei ani – Centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 – se cuvine să ne găsească ancoraţi mental şi emoţional, însă sărbătorirea trebuie pregătită cu parcimonie, punând în balanţă realizările, dar mai ales neîmplinirile, care ne inundă şi în care ne scufundăm.

Full text | PDF