SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Actualitati in diagnosticul si terapia bolii celiace (Partea I)

, , , and

REZUMAT

Boala celiacă (BC) prezintă interes prin creşterea incidenţei sale în ultima jumătate de secol, prin problemele de diagnostic şi dificultăţile ori costurile terapiei. După sumarul datelor recente privind etiologia, patogenia şi manifestările bolii, autorii insistă asupra valorii metodelor de diagnostic, cu evaluarea comparativă a serologiei versus biopsia de intestin subţire. În acest articol sunt trecute în revistă principalele situaţii în care se impune un diagnostic diferenţial şi sunt actualizate datele privind boala celiacă neresponsivă la dieta fără gluten. Perspectivele terapeutice includ: glutenazele (clivează peptidele „toxice“ ale glutenului); larazotide acetat (octapeptid dintr-o proteină secretată de vibrionul holeric, care inhibă permeabilitatea epiteliului intestinului subţire); modificări genetice ale grâului cu reducerea peptidelor toxice; analogi ai peptidelor grâului; inhibitori ai transglutaminazei tisulare.

Cuvinte cheie: malabsorbţie, leziuni mucoase duodenale, dietă fără gluten

Full text | PDF