SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASISTENTA MEDICALA SI STAREA DE SANATATE IN BUCURESTI IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA IN RAPOARTELE CALATORILOR STRAINI. O SURSA COMPLEMENTARA

REZUMAT
Prima jumătate a secolului al XIX-lea a marcat, în Europa, în planul strict al relaţiilor interumane, o veritabilă minirevoluţie. Până la revoluţiile de la 1848, care închid cronologico-evenimenţial intervalul, s-au înregistrat practic doar 1/3 din timp intervale conflictuale; în rest, atmosfera a fost de relativă securitate, atât a persoanei, cât şi, pe cale de consecinţă, şi a călătorilor. Neexistând o barieră ideologică de tipul războiului rece din secolul următor, oamenii acelei epoci au circulat relativ liber şi lesne, dintr-o ţară în alta, până la marginea continentului.

Full text | PDF