SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASISTENTA MEDICALA SI STAREA DE SANATATE IN BUCURESTI IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA IN RAPOARTELE CALATORILOR STRAINI. O SURSA COMPLEMENTARA

REZUMAT
Prima jumătate a secolului al XIX-lea a marcat, în Europa, în planul strict al relaţiilor interumane, o veritabilă minirevoluţie. Până la revoluţiile de la 1848, care închid cronologico-evenimenţial intervalul, s-au înregistrat practic doar 1/3 din timp intervale conflictuale; în rest, atmosfera a fost de relativă securitate, atât a persoanei, cât şi, pe cale de consecinţă, şi a călătorilor. Neexistând o barieră ideologică de tipul războiului rece din secolul următor, oamenii acelei epoci au circulat relativ liber şi lesne, dintr-o ţară în alta, până la marginea continentului.

Full text | PDF