SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 4, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CARACTERISTICI ALE AMPUTATIILOR TRAUMATICE LA NIVELUL DEGETELOR LA COPII

and

REZUMAT

Obiective. Analiza cazurilor de amputaţie traumatică la nivelul degetelor la copiii internaţi, în vederea identificării unor caracteristici pe baza cărora să se optimizeze algoritmii de prevenţie şi tratament.

Materiale şi metode. Au fost obţinute datele din protocoalele operatorii privind copii internaţi în Clinica de Chirurgie plastică şi Arsuri a Spitalului de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu“, între anii 2005 şi 2013, cu amputaţii traumatice ale degetelor. S-au cules informaţii referitoare la vârsta şi sexul pacienţilor, circumstanţele producerii traumatismului, mecanismul de producere, nivelul amputaţiei, tipul operaţiei şi numărul intervenţiilor chirurgicale.

Rezultate. Un număr de 42 de copii cu amputaţii traumatice ale degetelor au fost operaţi, practicându-se acoperirea bontului în 81% dintre cazuri şi reimplantarea segmentului amputat în doar 19% dintre cazuri. Două treimi dintre pacienţi au fost băieţi. Degetele mâinii au fost afectate în 95% dintre cazurile care s-au prezentat în clinică cu acest tip de traumatism.

Concluzii. Datele obţinute au fost în concordanţă şi cu alte studii care au indicat incidenţa crescută a amputaţiilor traumatice ale degetelor în rândul băieţilor, în cursul desfăşurării unor activităţi casnice care implică manipularea unor ustensile cu un puternic caracter de vătămare în cazul utilizării de către copii. Posibilităţile tehnice de reimplantare există şi sunt eficiente, dar cazurile care sunt eligibile pentru acest tip de tratament sunt puţin numeroase, astfel încât accentul trebuie pus în continuare pe prevenţie.

Cuvinte cheie: amputaţie, reimplantare, lambou local, debridare, necroză

Full text | PDF