SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 2, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CÂT DATORAM ÎNAINTASILOR?

Filosofia, ca şi literatura, presupune o activitate şi, totodată, roadele ei. Prin scris şi citit, prin vorbire şi ascultare, se exercită nevoia de exprimare umană implicând cunoaştere şi fantezie, voinţă şi memorie. Calitatea operelor asigură durabilitatea oricărei culturi prin originalitate.

Astfel, ansamblul faptelor culturale poate fi privit ca fenomen istoric distinct, specific unei epoci, ţări sau regiuni.

Full text | PDF