SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CE SE AFLA DINCOLO DE GENETICA DIABETULUI ZAHARAT?

, and

REZUMAT

Epoca modernă a diabetului zaharat, care a debutat la începutul secolului al XIX-lea, continuă până în prezent, în ciuda speranţelor că revoluţia genetică va aduce clarificări majore, atât în ceea ce priveşte definirea diabetului, clasificarea diferitelor sale fenotipuri, a mecanismelor patogenetice şi mai ales a găsirii unor soluţii terapeutice eficiente sau chiar prevenirea lor. Pe lângă informaţiile utile aduse de revoluţia genetică, care se referă în primul rând la identificarea unor molecule structurale sau funcţionale, majoritatea lor prezente în celula β-pancreatică, scorul de risc genetic nu a reuşit să amelioreze predicţia diabetului zaharat. În concepţia autorilor, cauza primară a diabetului, indiferent de fenotipul analizat, poate fi identificată în disfuncţia secretorie β-celulară, la rândul ei, secundară incapacităţii celulei β-pancreatice de a produce vezicule secretorii mature, singurele capabile să răspundă prompt şi eficient la stimulii săi fiziologici. Autorii propun ca indicator al disfuncţiei β-celulare creşterea proinsulinei plasmatice sau, şi mai bine, a raportului proinsulină/adiponectină.

Cuvinte cheie: celule β-pancreatice, vezicule secretorii, fenotipuri ale diabetului, prevenţia diabetului

Full text | PDF