SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CLASIFICAREA TERAPIILOR SISTEMULUI NERVOS PRIN VIZIUNEA TRIDIMENSIONALA A CALITATILOR DE SUBSTANTA, INFORMATIE SI ENERGIE

, , , , , and

REZUMAT

Pe parcursul milenarei sale aproximări a realităţii, a înţelegerii şi stăpânirii naturii, cunoaşterea umană a operat consecutiv cu noţiunile şi conceptele de substanţă, energie şi informaţie ca proprietăţi diferite ale materiei, ale realităţii obiective.

Se consideră că există niveluri calitative diferite de organizare a informaţiei, în cadrul cărora sistemul nervos, sistemul psihic constituie cel mai înalt grad de complexitate, dar, la fel cum materia are diferite niveluri de organizare, şi informaţia realizează şi urmează structurări diferite calitativ, similare nivelurilor de organizare ale substanţei şi energiei.

Prezentăm clasificarea terapiilor sistemului nervos, un review de literatură, prin viziunea tridimensională a calităţilor de substanţă, informaţie şi energie.

Cuvinte cheie: clasificare, terapii sistem nervos, substanţă, energie, informaţie

Full text | PDF