SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COMPARAREA GHIDULUI NATIONAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AL MELANOMULUI CU GHIDURILE INTERNATIONALE. CE LIPSESTE?

, and

REZUMAT

Melanomul cutanat reprezintă la momentul actual o problemă de sănătate publică de importanţă deosebită în întreaga lume. Potenţialul curativ în stadiile incipiente, rata de supravieţuire scăzută în stadiile avansate, dar şi vârsta tânără a multor pacienţi în momentul diagnosticării evidenţiază necesitatea detecţiei precoce şi a unui tratament adecvat fiecărui caz în parte, cu scopul de a minimiza riscul metastazării.

În România, peste un sfert din pacienţii diagnosticaţi cu melanom prezintă boală avansată, stadiile III şi IV AJCC (American Joint Committee on Cancer), cu prognostic nefavorabil.

Ghidurile clinice de diagnostic şi tratament reprezintă instrumente esenţiale, bazate pe dovezi, elaborate de experţi în domeniu, ce reflectă cele mai bune date disponibile la momentul respectiv şi au rolul de a ajuta clinicienii în abordarea cazurilor.

Deşi melanomul cutanat reprezintă o problemă de sănătate importantă şi în ţara noastră, în momentul de faţă, România se numără printre ţările în care un astfel de ghid de diagnostic şi tratament complet şi revizuit periodic lipseşte. De asemenea, se constată absenţa unei abordări uniforme a cazurilor de melanom, riscul de erori fiind din această cauză foarte mare.

Ne propunem să revizuim şi să comparăm ghidurile de diagnostic şi tratament al melanomului propuse în USA (NCCN – National Comprehensive Cancer Network) şi Europa (ghidul elaborat de ESMO – European Society for Medical Oncology şi ghidul european elaborat de EADO – European Association of Dermato-Oncology şi EORTC – European Organization of Research and Treatment of Cancer) cu ghidul naţional propus de Ministerul Sănătăţii, prezentând indicaţiile acestora în privinţa abordării chirurgicale a tumorii primare, recomandările pentru biopsia ganglionului santinelă, terapia adjuvantă, chimioterapia şi supravegherea pacienţilor.

Cuvinte cheie: melanom, ghid, buletin histopatologic, ganglion santinelă, margini chirurgicale

Full text | PDF