SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 1, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CORELATIA INDICELUI GLEZNA-BRAT CU FRAGILITATEA LA PACIENTII VARSTNICI DIABETICI

, and

REZUMAT
Fragilitatea este un sindrom geriatric care se manifestă prin alterarea stării de sănătăte a vârstnicilor, putând fi considerat un marker al îmbătrânirii. Persoanele care dezvoltă odată cu înaintarea în vârstă diabet zaharat, boli cardiace sau metabolice sunt mult mai fragile sau dependente.

Obiectiv. În studiul efectuat am urmărit corelaţia dintre fragilitate, capacitate funcţională şi ateroscleroza generalizată reflectată de viteza undei de puls aortice (PWao) şi de indicele gleznă-braţ (IGB) la vârstnici.

Material şi metodă. S-a efectuat un studiu observaţional, desfăşurat pe parcursul a şase luni (iulie-decembrie 2013) pe un număr 73 de pacienţi, bărbaţi şi femei, cu vârsta medie de 73,95 ± 10 ani. Au fost înregistrate datele demografice, cum ar fi vârsta, statutul de fumător, mediul de provenienţă sau fragilitatea, conform criteriilor lui Fried. Statusul arterial evaluat prin măsurarea vitezei undei de puls (PWV), indicelui gleznă-braţ (IGB) şi indicelui grosime intimă-medie (IMT).

Rezultate. S-a raportat o incidenţă crescută a fragilităţii în rândul vârstnicilor (77,7%), cu o creştere semnificativă a PWVao la acest grup (20%). Incidenţa IGB-ului scăzut sub 0,9 este de 75,3% în lotul studiat. Corelaţia dintre acesta şi diabet este direct proporţională (p = 0,02), fiind prezent la mai mult de jumătate dintre pacienţii fragili.

Concluzii. Măsurarea indicelui arterial gleznă-braţ este un test simplu care, dublat de măsurarea oscilometrică a rigidităţii arteriale (PWVao), poate fi folosit pentru a identifica statusul fragil sau prefragil la persoanele vârstnice, moment important în luarea unor decizii de intervenţii mai agresive, de prevenţie primară a fragilităţii.

Cuvinte cheie: fragilitate, index gleznă-braţ, diabet zaharat

Full text | PDF