SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CORP STRAIN CU LOCALIZARE MULTIPLA – TRAHEE, NAS, CAVUM – LA COPIL. PREZENTARE DE CAZ

, and

REZUMAT

Patologia corpilor străini traheobronşici la copil reprezintă o urgenţă majoră, deoarece, prin evoluţia lor imprevizibilă ca urmare a mobilizării, pot determina brusc asfixie. Cea mai frecventă localizare a corpilor străini respiratori este la nivelul bronhiei primitive drepte, urmată de bronhia primitivă stângă şi, cel mai rar, la nivelul traheei. Rar la copil, putem întâlni corpi străini respiratori multipli. Foarte rar la copil, se întâlnesc corpi străini cu localizare multiplă. Autorii prezintă un caz foarte rar, unic în toată patologia rezolvată de-a lungul destul de vastei lor experienţe – corp străin multiplu, cu localizare multiplă, în trahee, nas şi cavum, la un copil în vârstă de 1 an şi 5 luni.

Cuvinte cheie: corp străin, localizare multiplă, copil

Full text | PDF