SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CUNOSTINTELE STUDENTILOR DE LA FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA REFERITOARE LA HEPATITA CU VIRUS C

, , , and

REZUMAT

Acest studiu, realizat în noiembrie 2014, cu chestionare aplicate studenţilor la Facultatea de Medicină Dentară din cardul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti evaluează atitudinea şi gradul de cunoştinţe generale referitoare la infecţia cu virus hepatitic C (VHC) (pentru studenţii din anii I şi II), respectiv însuşirea cunoştinţelor specifice după studierea materiei „Virusologie“ în cadrul curriculei universitare (anii de mijloc şi terminali: III, IV, V şi VI). Au fost chestionaţi 192 de studenţi, nivelul de cunoştinţe fiind apreciat prin cuantificarea răspunsurilor corecte. Date semnificative statistic ale scorurilor au fost obţinute legat de nivelul de pregătire de specialitate, respectiv studiul virusologiei, (p < 0,0001, mediană 12-15, %CI = 11,03-15,43), precum şi legat de vârsta studenţilor intervievaţi (p < 0,0001, mediană 11-15, 95% CI = 9,128-17-73). Compararea rezultatelor între cele 2 grupuri de studenţi participanţi la studiu arată o îmbunătăţire clară a nivelului cunoştinţelor studenţilor care au studiat disciplina „Virusologie“, dovedind că informarea profesională, ştiinţifică, este o metodă eficientă de conştientizare şi prevenire, atât în viaţa profesională, cât şi în cea particulară a viitorilor medici.

Cuvinte cheie: hepatită C, VHC, studenţi la medicină dentară, grad de cunoştinţe, factori de risc

Full text | PDF