SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CURENTII CREIERULUI: O ISTORIE A ELECTROENCEFALOGRAFIEI

and

REZUMAT

Electroencefalografi a reprezintă înregistrarea potenţialelor electrice ale activităţii spontane a neuronilor corticali, cu ajutorul electrozilor aplicaţi pe scalp. În trecut era o metodă de diagnostic cu o aplicabilitate vastă. Primele măsurători ale biocurenţilor sunt făcute de Galvani în 1788. În 1875, britanicul Caton a pus în evidenţă potenţialele electrice spontane şi evocate ale creierului, iar în perioada interbelică apare prima înregistrare clasică: electrocerebrograma, precursoarea EEG-ului. Cu timpul EEG a fost înlocuită de metodele mai performante de diagnostic, tomografia computerizată (TC) şi rezonanţa magnetică (RMN).

Cuvinte cheie: electroencefalografie, biocurenţii şi conceptele din neuroştiinţe, istoria electrofizologiei

Full text | PDF