SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CURENTII CREIERULUI: O ISTORIE A ELECTROENCEFALOGRAFIEI

and

REZUMAT

Electroencefalografi a reprezintă înregistrarea potenţialelor electrice ale activităţii spontane a neuronilor corticali, cu ajutorul electrozilor aplicaţi pe scalp. În trecut era o metodă de diagnostic cu o aplicabilitate vastă. Primele măsurători ale biocurenţilor sunt făcute de Galvani în 1788. În 1875, britanicul Caton a pus în evidenţă potenţialele electrice spontane şi evocate ale creierului, iar în perioada interbelică apare prima înregistrare clasică: electrocerebrograma, precursoarea EEG-ului. Cu timpul EEG a fost înlocuită de metodele mai performante de diagnostic, tomografia computerizată (TC) şi rezonanţa magnetică (RMN).

Cuvinte cheie: electroencefalografie, biocurenţii şi conceptele din neuroştiinţe, istoria electrofizologiei

Full text | PDF