SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Efectele terapiei trombolitice in embolia pulmonara cu risc intermediar-crescut

and

REZUMAT 

Obiective. Obiectivul acestui studiu este reprezentat de analiza impactului terapiei trombolitice în embolia pulmonară (EP) cu risc intermediar-crescut. Analiza s-a concentrat pe impactul asupra markerilor imagistici şi biochimici de disfuncţie ventriculară dreaptă precum şi pe impactul asupra mortalităţii şi instabilităţii hemodinamice.
Materiale şi metodă. În studiul actual am introdus pacienţi cu prim episod de embolie pulmonară acută cu risc intermediar-crescut, selectaţi fie pentru terapia trombolitică (alteplaza – t-PA – plus heparină nefracţionată), fie pentru terapia clasică cu heparină nefracţionată (HNF). Pacienţii incluşi în grupul studiu nu au prezentat contraindicaţii pentru terapia tromboltică, au fost în vârstă de sub 75 de ani, nu prezentau insuficienţă renală severă – clearance creatinină >30 ml/min/m2 în grupul trombolizat – sau sindroame anemice severe – hemoglobină > 10 g/dl în grupul trombolizat. Restul pacienţilor (37) au fost incluşi în grupul control. Au fost determinaţi la admisie şi la 3 zile din momentul includerii markerii ecocardiografici de disfuncţie VD şi valoarea Nt pro BNP ca marker biologic de disfuncţie VD la admisie şi 7 zile.
Rezultate. Markerii de disfuncţie VD au fost amelioraţi semnificativ statistic în grupul tratat cu terapie trombolitică asociată terapiei cu heparină nefracţionată comparativ cu pacienţii trataţi cu terapie clasică. Efectul pe mortalitate al terapiei trombolitice a fost nesemnificativ statistic, dar efectul pe stabilitatea hemodinamică a atins semnificaţia statistică. Rata hemoragiilor majore a fost redusă în grupul trombolizat, nefiind o creştere semnificativă comparativ cu grupul tratat clasic. 
Discuţii. Efectul terapiei trombolitice asupra markerilor ecografici şi biochimici de disfuncţie VD demonstrează efectul benefic al acestei terapii comparativ cu terapia clasică. Impactul asupra mortalităţii nu a fost semnificativ statistic, iar efectul asupra instabilităţii hemodinamice este corelat cu efectul asupra markerilor de disfuncţie ventriculară dreaptă menţionaţi.
Concluzii. Efectul pozitiv al terapiei trombolitice în EP cu risc intermediar este evident din datele prezentate, esenţială fiind alegerea corectă a subgrupului de pacienţi la care raportul risc/beneficiu să fie acceptabil.

Cuvinte cheie: embolie pulmonară, risc intermediar-crescut, tromboliză, markeri ecografici, ventricul drept

Full text | PDF