SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EPIDEMIOLOGIA DEPRESIEI

, and

REZUMAT

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că depresia este întâlnită la aproximativ 350 de milioane de oameni. În 2013, s-a estimat că, în SUA, 15,7 milioane de persoane (6,7% din toţi adulţii din SUA) au avut cel puţin un episod depresiv major în anul anterior. Un studiu realizat în 2012 la nivel european (în 30 de ţări, inclusiv România), arată că prevalenţa anuală medie pentru tulburarea depresivă majoră este de 5,8%. În România s-a observat, în 2008, că prevalenţa episodului depresiv major la momentul examinării a fost de aproximativ 9%, iar pe durata întregii vieţi de 21%. Datele statistic semnificative au arătat că depresia este mai frecventă la femei, este deseori nerecunoscută sau ascunsă de către populaţie, iar impactul economic al depresiei este major. Epidemiologia depresiei este necesară pentru a stabili modalităţi de identificare a persoanelor cu risc şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Cuvinte cheie: depresie, epidemiologie, SUA, Europa, România

Full text | PDF