SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Evaluarea biomarkerilor neurohormonali in diagnosticul hipertensiunii arteriale la adolescenti

and

REZUMAT 

În prezent se consideră că hipertensiunea arterială (HTA) este una dintre patologiile cele mai răspândite ale sistemului cardiovascular şi unul dintre factorii de risc al aterosclerozei şi a disfuncţiilor cronice ale miocardului. Hipertensiunea arterială esenţială este însoţită de tulburări metabolice, hipercatecolaminemie, hipertrigliceridemie, hiperinsulinemie, depozitare excesivă a lipidelor în adipocite la obezi precum şi de alţi factori. Pentru aprecierea gradului şi al prognosticului hipertensiunii arteriale, este foarte important de utilizat diagnosticul precoce, în primul rând al semnelor de remodelare ale inimii, ale modificărilor metabolice şi neurohormonale, precum şi ale modificărilor în peretele arterial.
Obiectivele investigaţionale. Evaluarea biomarkerilor neurohormonali în diagnosticul hipertensiunii arteriale la adolescenţi.
Material şi metode. În lucrare a fost estimat un studiu al parametrilor hemodinamici şi al biomarkerilor neurohormonali la 137 de copii examinaţi clinico-paraclinic, care au fost divizaţi în 2 grupe: 1 grup a inclus 52 de bolnavi cu insuficienţă cardiacă cronică secundară hipertensiunii arteriale şi al doilea grup a inclus 85 de copii sănătoşi.
Rezultatele obţinute. Modificările ecocardiografice la pacienţii cu HTA au notat semne de hipertrofie a ventriculului stâng (VS) şi a septului interventricular (SIV), modificări ale FEVS, FSVS. Determinarea testelor speciale biochimice cu aprecierea biomarkerilor catecolaminelor la bolnavii cu insuficienţă cardiacă cronică secundară hipertensiunii arteriale a confirmat o majorare statistic semnificativă a conţinutului seric a epinefrinei faţă de lotul martor (p<0,001), precum şi a norepinefrinei serice concludentă în raport cu martorul (p<0,05). A fost identificat un nivel sporit al catecoaminelor în urină cu semnificaţie faţă de lotul martor (p<0,001) cu menţinerea nivelului sporit concentraţional în mediile biologice în dinamica terapiei.
Concluzie. În baza studiului clinic efectuat s-a constatat că în insuficienţa cardiacă cronică se dezvoltă procese de hipoxie şi ischemie a miocardului, care declanşează modificări esenţiale ale parametrilor hemodinamci şi biomarkerilor metabolici şi neurohormonali.

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă, biomarkeri neurohormonali, hipertrofia miocardului ventriculului stâng

Full text | PDF