SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 1, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXTINDEREA INDICATIILOR CHIRURGIEI CANCERULUI LARINGIAN PRIN TEHNICI CHIRURGICALE DESCHISE – LARINGECTOMIA ORIZONTALA SUPRAGLOTICA

, and

REZUMAT
Obiective
. Absenţa fonaţiei reprezintă handicapul laringectomizatului total, infirmitate care implică multiple aspecte: economic, psihologic, social şi, nu în ultimul rând, medical. Reuşita de păstrare a vocii asigură comunicarea şi reintegrează bolnavul operat de cancer în viaţă. Acest lucru trebuie realizat cu mare discernământ, fără a pune în pericol viaţa pacientului.

Material şi metodă. În perioada 2006-2010 (studiu retrospectiv), în Clinica ORL a Spitalului Clinic Colţea au fost selectate 11 cazuri la care, pe baza datele anatomice, am modificat indicaţia de intervenţie chirurgicală din laringectomie totală în orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de limbă.

Rezultate. Lucrarea prezintă evoluţia pacienţilor cărora, pe baza descrierilor anatomice, le-a fost schimbată indicaţia de laringectomie totală în laringectomie orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de limbă.

Concluzii. Evoluţia favorabilă a pacienţilor selectaţi pune în discuţie posibilitatea extinderii indicaţiilor acestui tip de intervenţie chirurgicală.

Cuvinte cheie: laringe, laringectomie orizontală supraglotică

Full text | PDF