SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

FACTORI DE PREDICTIE AI SUCCESULUI ÎN PROCEDURILE DE REPRODUCERE UMANA ASISTATA

, and

REZUMAT

Obiective. Evaluarea factorilor de influenţă asupra şanselor de succes în reproducerea umană asistată (RUA).

Materiale şi metodă. Studiu retrospectiv pe un eşantion care conţine informaţii referitoare la 1.121 de cicluri de embriotransfer (ET) provenind din proceduri cu ovocite şi spermă autologe. Pentru cuantificarea relaţiei dintre indicatorii de succes şi factorii de influenţă au fost utilizate modele de regresie logistică binomială în care fiecare dintre cele două variabile asociate şansei de obţinere a unei sarcini biochimice sau a unei sarcini clinice este analizată în corelaţie cu 14 variabile independente (factoriale, explicative).

Rezultate. Variabilele cu influenţă pozitivă corelate cu obţinerea unei sarcini biochimice sau clinice identificate au fost: tipul medicaţiei de stimulare ovariană, vârsta embrionilor la data embriotransferului, numărul de zile de stimulare, numărul de ovocite recoltate, vârsta pacientei.

Concluzii. Cunoaşterea factorilor de risc şi de influenţă asupra succesului în tratamentele de reproducere asistată poate aduce explicaţii suplimentare şi poate schimba practica în domeniul fertilizării in vitro (FIV). Vârsta partenerei feminine, durata stimulării ovariene şi numărul de ovocite sunt predictori ai şansei de sarcină în cazul tratamentelor FIV. Studii mai amănunţite sunt necesare, mai ales studii ce pun accent pe analiza factorilor legaţi de calitatea embrionilor, ca predictor ai sarcinii în FIV.

Cuvinte cheie: infertilitate, reproducere umană asistată, factori de predicţie, sarcină

Full text | PDF