SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

FACTORI ETIOPATOGENICI ÎN SINDROMUL OCLUZIEI DESCHISE. ANALIZA RETROSPECTIVA

and

REZUMAT

Stabilirea diagnosticului ortodontic şi a unui plan de tratament corect şi eficient în anomaliile dento-maxilare depinde în principal de cunoaşterea inclusiv a factorilor etiopatogenici incriminaţi în etiologia anomaliei respective. Pentru a corecta şi menţine corecţia, factorul etiopatogenioc trebuie eliminat, atenuat sau mascat, cu atât mai mult în terapia ocluziei deschise, recunoscută ca fiind una dintre anomaliile în care medicul ortodont întâmpină mari dificultăţi atât în ceea ce priveşte tratamentul ortodontic propriu-zis, cât şi în ceea ce priveşte etapa de con tenţie. Lucrarea de faţă îşi propune o trecere în revistă a principalelor studii dedicate factorilor etiopatologici ai ocluziei deschise din literatura de specialitate

Cuvinte cheie: ocluzie deschisă, etiopatogenie, retrospectivă

Full text | PDF