SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Asociatia Medicala Romana ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

FACTORI ETIOPATOGENICI ÎN SINDROMUL OCLUZIEI DESCHISE. ANALIZA RETROSPECTIVA

and

REZUMAT

Stabilirea diagnosticului ortodontic şi a unui plan de tratament corect şi eficient în anomaliile dento-maxilare depinde în principal de cunoaşterea inclusiv a factorilor etiopatogenici incriminaţi în etiologia anomaliei respective. Pentru a corecta şi menţine corecţia, factorul etiopatogenioc trebuie eliminat, atenuat sau mascat, cu atât mai mult în terapia ocluziei deschise, recunoscută ca fiind una dintre anomaliile în care medicul ortodont întâmpină mari dificultăţi atât în ceea ce priveşte tratamentul ortodontic propriu-zis, cât şi în ceea ce priveşte etapa de con tenţie. Lucrarea de faţă îşi propune o trecere în revistă a principalelor studii dedicate factorilor etiopatologici ai ocluziei deschise din literatura de specialitate

Cuvinte cheie: ocluzie deschisă, etiopatogenie, retrospectivă

Full text | PDF