SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

FACTORI ETIOPATOGENICI ÎN SINDROMUL OCLUZIEI DESCHISE. ANALIZA RETROSPECTIVA

and

REZUMAT

Stabilirea diagnosticului ortodontic şi a unui plan de tratament corect şi eficient în anomaliile dento-maxilare depinde în principal de cunoaşterea inclusiv a factorilor etiopatogenici incriminaţi în etiologia anomaliei respective. Pentru a corecta şi menţine corecţia, factorul etiopatogenioc trebuie eliminat, atenuat sau mascat, cu atât mai mult în terapia ocluziei deschise, recunoscută ca fiind una dintre anomaliile în care medicul ortodont întâmpină mari dificultăţi atât în ceea ce priveşte tratamentul ortodontic propriu-zis, cât şi în ceea ce priveşte etapa de con tenţie. Lucrarea de faţă îşi propune o trecere în revistă a principalelor studii dedicate factorilor etiopatologici ai ocluziei deschise din literatura de specialitate

Cuvinte cheie: ocluzie deschisă, etiopatogenie, retrospectivă

Full text | PDF