SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

FLUIDUL CREIERULUI: O ISTORIE A LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN

and

REZUMAT
În istoria anatomiei a existat întotdeauna o fascinaţie pentru umorile corpului, pornind de la sistemul hipocratic şi ajungând la cercetările biochimice de ultimă oră, cercetări ce vizează structura moleculelor, în cele mai mici detalii. În mod special, lichidul adăpostit de creier a constituit o sursă de preocupări constante, pornind de la explicaţii mistice sau fanteziste şi până la abordările sistematice de fiziologie comparată şi la aplicaţiile clinice imediate.

Cuvinte cheie: lichid cefalorahidian, concepte de citologie şi biochimie, istoria fiziologiei

Full text | PDF