SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

HEMANGIOM INFANTIL DEZVOLTAT LA LOCUL VACCINARII BCG

, , , and

REZUMAT
Hemangiomul infantil (HI) reprezintă cea mai frecventă tumoră vasculară întâlnită la sugari şi copii (1). HI sunt tumori benigne care apar de obicei la câteva zile sau săptămâni după naştere, dar unele pot prezenta leziuni precursoare precum: macule hipopigmentate, roz-albăstrui sau albastre, teleangiectazii sau leziuni tip port-wine stain. Vaccinul BCG (Bacil Calmette Guerin) este vaccinul curent folosit pentru profilaxia tuberculozei. A fost folosit pentru prima dată în 1921. Au fost descrise diferite reacţii şi complicaţii locale cutanate la locul de injectare sau la distanţă. Descriem un caz de HI apărut la locul vaccinarii BCG la un sugar, situaţie care nu a mai fost raportată în literatură.

Cuvinte cheie: hemangiom infantil (HI), vaccinare BCG

Full text | PDF