SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 2, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

HEMANGIOM INFANTIL NEONATAL TRATAT CU PROPRANOLOL

, , and

REZUMAT

Anomaliile vasculare reprezintă afecţiuni congenitale ale vaselor sanguine, fiind clasifi cate din punct de vedere histologic, clinic, radiologic şi al comportamentului biologic în tumori vasculare şi malformaţii vasculare. Hemangiomul infantil (HI) este cea mai frecventă tumoră vasculară benignă întâlnită la copil, fiind prezentă la 10% din populaţie. Circa 40% din HI necesită tratament activ: HI cu risc vital, HI însoţite de tulburări funcţionale, HI ulcerate şi HI ce antrenează un prejudiciu estetic major. După anul 2008 s-a folosit tot mai mult Propranololul ca tratament de primă linie al HI complicate, numeroase studii dovedind eficacitatea acestuia în regresia mai mult sau mai puţin completă a tumorii şi un raport favorabil beneficii/riscuri.

Prezentăm cazul unui nou-născut cu 2 formaţiuni tumorale vasculare prezente de la naştere, care au fost diagnosticate clinic şi ecografic ca HI. Din cauza dimensiunilor mari, a potenţialului de creştere şi a riscurilor funcţionale s-a decis abord terapeutic activ şi s-a iniţiat tratamentul cu Propranolol. Evoluţia a fost favorabilă, înregistrându-se o importantă scădere în dimensiuni, fără complicaţii sau efecte adverse. La momentul actual se poate opta pentru o intervenţie chirurgicală (excizie) cu riscuri minime sau pentru supraveghere în vederea regresiei spontane.

Cuvinte cheie: hemangiom infantil (HI), Propranolol

Full text | PDF