SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 2, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IMPORTANTA STRESULUI PERCEPUT ÎN CRESTEREA ANXIETATII SI DESPRESIEI. STUDIU ASUPRA UNUI GRUP DE STUDENTI DIN DOMENIUL TEHNIC

REZUMAT

Articolul de faţă a analizat importanţa stresului, anxietăţii şi depresiei în cazul a două eşantioane de studenţi din domeniul tehnic investigaţi în perioada non-stresantă şi în perioada de presesiune, considerată de stres ridicat. S-au utilizat scala de stres perceput – PSS-14 şi scala de anxietate şi depresie – HAD. Rezultatele ne arată că stresul perceput este moderat în perioada de nonstres şi suferă o creştere semnificativă în perioade de presesiune. Stresul perceput este generator de anxietate şi depresie indiferent de momentul evaluării acestor variabile. Datele sugerează o gestionare deficitară a stresului de către studenţi şi, de asemenea, existenţa unui număr relativ crescut de persoane cu anxietate de examinare.

Cuvinte cheie: stres perceput, anxietate, depresie, studenţi, examene

Full text | PDF