SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

IN MEMORIAM: FLORIN TUDOSE (1952-2014)

and

REZUMAT
Cu mare întristare evocăm personalitatea, creaţia şi opera distinsului nostru coleg Prof. Dr. Florin TUDOSE dispărut în nefiinţă pe 12 octombrie 2014. Îndeplinim o datorie de onoare, prietenie şi conştiinţă în a releva excelenţa şi progresul realizate în psihiatria românească de cel care până nu demult a fost Florin TUDOSE.

Full text | PDF