SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 1, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MANAGEMENTUL ATREZIEI DE ESOFAG LA MARELE PREMATUR

, and

REZUMAT

Introducere. La momentul actual, rata prematurităţii este mare, atât în România, cât şi în alte ţări, fiind în creştere ca urmare a factorilor socioeconomici şi a afecţiunilor prenatale nedepistate la timp, ce predispun la o naştere prematură. Acum 20 de ani, rata mortalităţii infantile în România la pacienţii cu atrezie de esofag era de până la 90%. În prezent, fiecare pacient ce supravieţuieşte reprezintă un succes pentru chirurgia pediatrică românească. Prematuritatea, cu patologia sa asociată şi cu necesităţile terapeutice speciale, duce la creşterea suplimentară a ratelor de mortalitate şi morbiditate. În acest moment, în România, de la momentul naşterii până la primul contact cu un chirurg pediatric se pierde un timp preţios şi aceasta din cauza absenţei unui circuit predefinit între maternităţi şi secţiile de chirurgie pediatrică.

Material şi metodă. Vă prezentăm analiza retrospectivă a managementului pacienţilor cu diagnosticaţi cu atrezie de esofag în perioada 2012-2013.

Rezultate. Lotul de pacienţi studiat a fost reprezentat de 46 de nou-născuţi diagnosticaţi cu atrezie de esofag, dintre care 20 (43%) au avut greutate la naştere sub 1.800 g şi doar 21% au avut un diagnostic antenatal. Forma cea mai frecventă a fost reprezentată de atrezia esofagiană cu fistulă distală (91%). La 42% dintre pacienţi a fost posibilă anastomoza esoesofagiană, iar 23% dintre pacienţi au necesitat o reintervenţie. Rata de supravieţuire a fost de 77%.

Discuţii şi concluzii. În cazul prematurului cu atrezie de esofag, este extrem de dificilă crearea unui protocol de management chirurgical unic. Astfel, în cazul lotului nostru, aproape jumătate au permis efectuarea anastomozei eso-esofagiene, în timp ce restul au necesitat esofagostomie cu gastrostomă de alimentaţie. Atât evoluţia postoperatorie, cât şi tentarea alimentaţiei per os au fost strict corelate cu gradul de prematuritate, greutatea la naştere şi prezenţa altor malformaţii asociate, dar şi cu tehnica chirurgicală utilizată. Scăderea, de la un an la altul, a mortalităţii se datorează şi prezenţei unei echipe multidisciplinare care tratează acest pacient, alcătuită din chirurgul pediatric, medicul neonatolog şi medicul de anestezie şi terapie intensivă, dar şi posibilităţilor de tratament şi îngrijire avansată.

Cuvinte cheie: prematur, atrezie de esofag

Full text | PDF