SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 2, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Asociatia Medicala Romana ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

MODALITATE DE EVALUARE A STATUSULUI ORAL LA PACIENTII CU BOLI RENALE CRONICE

and

REZUMAT

Scop. Conceperea unui chestionar complex de evaluare a statusului oral şi a calităţii vieţii din perspectiva sănătăţii orale la pacienţii cu afecţiuni renale cronice.

Material şi metodă. Motivaţia existenţei studiului constă în lipsa informaţiilor, în România, legate de statusul oral al pacienţilor cu boli renale cronice – insuficienţă renală cronică, cu sau fără sindrom nefrotic, aflaţi sau nu sub dializă. Argumentarea studiului a fost realizată prin interogarea bazelor de date indexate internaţional. Designul studiului constă în conceperea unui chestionar de culegere a informaţiilor medicale legate de: starea afectării renale, principalele boli cronice cardiace, hepatice, de diabet şi ale sistemului osos, împreună cu medicaţia cu efecte la nivelul cavităţii orale aferente acestora, datele de biochimie cu relevanţă în insuficienţa renală cronică relaţionată cu statusul oral, manifestările orale – prezenţa sau absenţa resturilor radiculare, a edentaţiilor, a hiposalivaţiei – prezenţa sau absenţa protezării, eficienţa protezării, calitatea vieţii – eficienţa masticaţiei – alimente moi şi dure – gradul de satisfacţie a fizionomie, eficienţa igienizării, necesitatea şi eficienţa unui tratament stomatologic. Chestionarul se aplică unui lot de pacienţi cu afectare renală şi, prin comparaţie, unui lot de pacienţi fără afectare renală.

Rezultate şi concluzii. A fost conceput un chestionar de pretestare. În urma aplicării pe două loturi de pacienţi, au fost corectare erorile de formă şi au fost excluse ulterior secţiunile cu date insuficiente, s-a optimizat timpul de aplicare, s-a readaptat metodologia de includere/excludere. Chestionarul de pretestare a fost validat, constatându-se că datele obţinute vor putea fi folosite în studiu.

Cuvinte cheie: chestionar, insuficienţă renală cronică, status oral, calitatea vieţii

Full text | PDF