SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MODALITATE DE EVALUARE A STATUSULUI ORAL LA PACIENTII CU BOLI RENALE CRONICE

and

REZUMAT

Scop. Conceperea unui chestionar complex de evaluare a statusului oral şi a calităţii vieţii din perspectiva sănătăţii orale la pacienţii cu afecţiuni renale cronice.

Material şi metodă. Motivaţia existenţei studiului constă în lipsa informaţiilor, în România, legate de statusul oral al pacienţilor cu boli renale cronice – insuficienţă renală cronică, cu sau fără sindrom nefrotic, aflaţi sau nu sub dializă. Argumentarea studiului a fost realizată prin interogarea bazelor de date indexate internaţional. Designul studiului constă în conceperea unui chestionar de culegere a informaţiilor medicale legate de: starea afectării renale, principalele boli cronice cardiace, hepatice, de diabet şi ale sistemului osos, împreună cu medicaţia cu efecte la nivelul cavităţii orale aferente acestora, datele de biochimie cu relevanţă în insuficienţa renală cronică relaţionată cu statusul oral, manifestările orale – prezenţa sau absenţa resturilor radiculare, a edentaţiilor, a hiposalivaţiei – prezenţa sau absenţa protezării, eficienţa protezării, calitatea vieţii – eficienţa masticaţiei – alimente moi şi dure – gradul de satisfacţie a fizionomie, eficienţa igienizării, necesitatea şi eficienţa unui tratament stomatologic. Chestionarul se aplică unui lot de pacienţi cu afectare renală şi, prin comparaţie, unui lot de pacienţi fără afectare renală.

Rezultate şi concluzii. A fost conceput un chestionar de pretestare. În urma aplicării pe două loturi de pacienţi, au fost corectare erorile de formă şi au fost excluse ulterior secţiunile cu date insuficiente, s-a optimizat timpul de aplicare, s-a readaptat metodologia de includere/excludere. Chestionarul de pretestare a fost validat, constatându-se că datele obţinute vor putea fi folosite în studiu.

Cuvinte cheie: chestionar, insuficienţă renală cronică, status oral, calitatea vieţii

Full text | PDF