SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

MODIFICARI PSIHOLOGICE SI TULBURARI PSIHIATRICE LA PACIENTII TERMINALI

and

REZUMAT

Stările terminale care preced exitusul – în boli incurabile, „fin de vie des vieux“ – sunt caracterizate, între altele, şi de o serie de modificări psihologice şi tulburări psihiatrice care se impun a fi diagnosticate şi combătute terapeutic, prin psihoterapie şi medicaţie adecvată, în scopul ameliorării calitătii vieţii.

Sunt prezentate studii internaţionale şi observaţiile proprii ale autorilor lucrării privind structura entităţilor care pot fi întâlnite precum şi ordinea de frecvenţă a acestora. Printre cele mai frecvente sunt anxietatea, depresia, delirul, riscul suicidar şi tulburările cognitive, cu o serie de nuanţe privind intensitatea, evoluţia, răspunsul terapeutic.

Anxietatea apare ca urmare a conştientizării proximităţii sfârşitului existenţial. Managementul depresiei include medicaţie antidepresivă şi, mai ales, psihoterapie suportivă. În ceea ce priveşte riscul suicidar, se impune evaluarea atentă a riscului. Tulburările cognitive sunt mai grave şi mai greu de influenţat terapeutic.

Cuvinte cheie: modificări psihologice, tulburări psihiatrice, pacienţi terminali

Full text | PDF