SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Asociatia Medicala Romana ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

Parametrii variabilitatii tensiunii arteriale si afectarea vasculara in hipertensiunea esentiala

, , and

REZUMAT

Ideea că gradul hipertensiunii arteriale (HTA) este predictor de leziune de OGT şi are valoare prognostică este larg răspândită şi bine dovedită, dar ipoteza că variabilitatea TA (VTA) are aceeaşi relevanţă este de
dată recentă. Studiul de faţă îşi propune analiza relaţiei dintre VTA determinată prin MATA şi afectarea arterială măsurată prin velocitatea undei pulsului (PWV) în cazul unui grup de pacienţi nou diagnosticaţi cu HTA pornind de la ipoteza corelării VTA cu afectarea vasculară. Studiul a înrolat 60 de subiecţi recent diagnosticaţi cu HTA şi netrataţi. Evaluarea a inclus anamneza, datele demografice, stilul de viaţă, antecedente heredocolaterale (AHC) de HTA, examinarea fizică, tratamentele cronice curente. Toţi subiecţii au foşti supuşi MATA şi li s-a recoltat un set de analize de sânge (creatinina serică, colesterolul total, glicemia şi acidul uric). S-a calculat deviaţia standard (DS), coeficientul de variaţie (CV), excursia tensională (E) pentru TA sistolică (s), TA diastolică (d), TA s diurnă, TA d diurnă, TA s nocturnă şi TA d nocturnă. Subiecţii au fost divizaţi ulterior în quartile ale variabilităţii TA s, d, TA s diurne, d diurne, s nocturne şi d nocturne. Rezultate: Vârsta medie a pacienţilor a fost de 60,56 +/- 6,76 ani, 43,33% au fost bărbaţi, 66,66% au AHC de HT. Colesterolul mediu a fost 186,8 +/- 45,20 mg/dl, creatinina medie 1,08 +/- 0,21 mg/dl, media acidului uric a fost de 5,14 +/- 1,33 mg/dl. Media PWV a fost 89,48 +/- 4,66 cm/s. PWV este semnificativ diferită statistic între quatrilele DS a TAs n, CV a TA s n şi V TA s nocturne. De asemenea PWV este diferită între quartilele E TA s şi CV a TA s. În regresia lineară semnificaţie statistică s-a obţinut pentru colesterolul total, E TA s nocturnă, CV a TA s nocturnă şi V TA s nocturnă. În regresia multilineară obţinută după excluderea variabilelor independente cu colinearitate mare (CV a TA s nocturne) am obţinut semnificaţie statistică pentru colesterol şi V TA s nocturne. Datele obţinute pentru colesterol vin să întărească datele din literatură că valoarea crescută a colesterolului este un determinant major al rigidităţii arteriale.

Cuvinte cheie: velocitatea undei pulsului, variabilitatea tensiunii arteriale

Full text | PDF