SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PATOLOGIA DEFORMATIVA

REZUMAT

Printr-o deschidere epistemologică, omul se regăseşte ontologic prin sistemul SEIF (substanţă, energie, informaţie, formă). Forma este ultimul element al sistemului, ea înglobându-le pe cele trei surate anterioare.

La cel de-Al doilea Congres Naţional de Medicină Generală de la Costineşti din 1992, am propus ca premieră ştiinţifică conceptul Patologia deformativă, pe care apoi l-am prezentat ca referat general. Acest subiect a devenit a doua temă a Congresului şi a fost dezbătut o zi întreagă, ca o problemă de mare interes medical.

Acest domeniu nou de patologie are ca substrat deformarea structurilor componente (celule, ţesuturi, organe, sisteme) ale organismului, inclusiv a întregului – corpul uman –, deteriorare care se realizează prin mecanisme bio-fizice în strânsă relaţie cu timpul acompaniator

Full text | PDF