SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

PATOLOGIA DEFORMATIVA

REZUMAT

Printr-o deschidere epistemologică, omul se regăseşte ontologic prin sistemul SEIF (substanţă, energie, informaţie, formă). Forma este ultimul element al sistemului, ea înglobându-le pe cele trei surate anterioare.

La cel de-Al doilea Congres Naţional de Medicină Generală de la Costineşti din 1992, am propus ca premieră ştiinţifică conceptul Patologia deformativă, pe care apoi l-am prezentat ca referat general. Acest subiect a devenit a doua temă a Congresului şi a fost dezbătut o zi întreagă, ca o problemă de mare interes medical.

Acest domeniu nou de patologie are ca substrat deformarea structurilor componente (celule, ţesuturi, organe, sisteme) ale organismului, inclusiv a întregului – corpul uman –, deteriorare care se realizează prin mecanisme bio-fizice în strânsă relaţie cu timpul acompaniator

Full text | PDF