SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 4, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Asociatia Medicala Romana ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

PREDICTIA PREOPERATORIE MULTIDIMENSIONALA A REZULTATULUI ANATOMOPATOLOGIC IN APENDICITA ACUTA

, , , , , , and

REZUMAT

Lucrarea îşi propune ca, pornind de la variabile preoperatorii clinice şi paraclinice, să identifice cele mai eficiente modele de predicţie multidimensională a rezultatului anatomopatologic în apendicita acută.

S-a efectuat un studiu prospectiv pe 147 de pacienţi operaţi pentru apendicită acută. Setul de predictori potenţiali luaţi în considerare în vederea selecţiei este următorul: IL6, LBP, Scorul Alvarado, bilirubina totală, neutrofilia, numărul de leucocite, toate dozate preoperator, la internare. Pentru analiza datelor s-a utilizat o variantă secvenţială a unui model clasic de Analiză de Discriminare bazat pe Metoda Funcţiilor Liniare de Discriminare a lui Fisher (programul SPSS).

Cele mai eficiente modele statistice, cu o precizie a clasificării de 100%, s-au obţinut pornind de la variabilele: IL6 preoperator, LBP preoperator şi numărul de leucocite la internare (modelul 1) şi respectiv IL6 preoperator, LBP preoperator şi scorul Alvarado (modelul 2).

Aceste observaţii ne conduc la convingerea că elaborarea unei proceduri de diagnostic preoperator al tipului de apendicită este realizabilă. Definirea, validarea şi evaluarea fiabilităţii unei astfel de proceduri impun însă continuarea cercetării pe eşantioane cu un volum mai mare şi care să fie reprezentative atât pentru patologia de apendicită, cât şi pentru populaţia cu apendicită acută.

Cuvinte cheie: apendicită acută, predicţie, modele statistice, anatomopatologie, markeri biologici

Full text | PDF