SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 4, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

Profilul demografic al pacientului cu AVC

, and

REZUMAT

Obiective. Hemipareza spastică face parte dintr-un complex de manifestări clinice asociate patologiei neurologice centrale de tip accident vascular cerebral în context ischemic ori hemoragic pur sau în legătură cu
diferite modificări structurale şi funcţionale înnăscute ori dobândite. Invalidantă atât pe plan funcţional cât şi psiho-social, hemipareza spastică este un element de importanţă majoră în cadrul preocupărilor centrate pe pacient din ultimele decenii.
Material şi metodă. Studiul în cauză vizează pacienţii care s-au prezentat în clinica de recuperare într-un interval de 6 luni pentru evaluare clinico-funcţională şi program specific adaptat. S-a urmărit colectarea datelor de ordin demografic care includ vârsta, genul, mediul de viaţă, nivelul de educaţie, precum şi a celor de tip clinic (vechime de la debut, comorbidităţi, consum de toxice, caracteristici ale afectării cerebrale, nivel cognitiv).
Rezultate. S-au grupat datele pentru a contura un profil al pacientului cu hemipareză spastică adresat clinicii noastre pentru diagnostic clinic şi terapeutic.
Discuţii. S-a realizat un studiu descriptiv al lotului de pacienţi folosind date culese direct şi prin prezentarea de documente medicale personale. Limitele studiului sunt reprezentate de dificultatea adresabilităţii in anumite teritorii, mai ales cele rurale şi lipsa centralizării datelor din alte studii recente la nivel naţional.
Concluzii. Valorile datelor rezultate se apropie foarte mult de cele prezentate în studii asemănătoare realizate la nivel european şi sugerează necesitatea continuării dezvoltării unor politici de sănătate axate şi pe
nevoile pacienţilor neurologici.

Cuvinte cheie: accident vascular cerebral, demografie, recuperare

Full text | PDF