SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RADIOCHIRURGIA STEREOTACTICA GAMMA KNIFE (RGK) ÎN TRATAREA MENINGIOAMELOR – STUDIU PE 550 DE PACIENTI

, , and

REZUMAT

Introducere. Meningioamele sunt tumori benigne care provin din granulaţiile arahnoidiene. Meningioamele constituie o patologie deosebită pentru neurochirurgi, deoarece pot creşte silenţios şi afecta structuri neurale deosebit de importante, în momentul în care devin simptomatice, rezecţia neurochirurgicală poate fi curativă. În cazul meningioamelor care nu sunt abordabile chirurgical şi pentru recidivele tumorale, Radiochirurgia Gamma Knife (RGK) constituie o soluţie deosebit de eficientă.

Material şi metodă. Studiul de faţă prezintă experienţa autorilor în ceea ce priveşte folosirea RGK, pentru tratamentul acestor tumori, focusându-se pe un lot de 550 de pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pentru meningioame cu diverse localizări, pe o perioadă de 10 ani (2004-2014) la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ din Bucureşti. Se compară impactul RGK, folosită atât în asociere cu microchirurgia deschisă, cât şi ca unică metodă de tratament. Sunt evaluaţi pacienţi cu tumori, cu volume cuprinse între 1 şi 42 cm³. Folosirea RGK pentru tratamentul meningioamelor se desfăşoară cu rezultate remarcabile, atât în asociere cu microneurochirurgia deschisă, cât şi în absenţa celei din urmă.

Rezultate. Complicaţiile majore ale tratamentului sunt reprezentate de lipsa de răspuns la tratament (7% din pacienţi) şi edemul cerebral post-iradiere (22% din pacienţi), cu remisie ulterioară. Un fenomen deosebit de neplăcut se întâmplă în cazul unor meningioame convexitale, cu edem malign (<1%).

Concluzii. Prin multiplele avantaje pe care le prezintă, RGK este în momentul de faţă „vârful de lance“ în ceea ce priveşte tratamentul meningioamelor neabordabile neurochirurgical, precum şi a completării tratamentului microneurochirurgical, în caz de rezecţii parţiale, datorită diverşilor factori (vecinătate cu zone elocvente, artere, nervi). În condiţiile în care tumorile întâlnite în practică depăşesc resursele terapeutice ale aparatelor Gamma Knife, din cauza dimensiunilor, se poate încerca un abord microneurochirurgical deschis, urmând ca tumora restantă să fie iradiată stereotactic postoperator.

Cuvinte cheie: neurochirurgie, meningiom, radiochirurgie stereotactică, Gamma Knife, RGK, microneurochirurgie, RMN

Full text | PDF