SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SARBATORITII MEI: PERSONALITATI MEDICALE PATRIMONIALE, LA ANIVERSARI REPREZENTATIVE

Sărbătorirea e un motiv de cunoaştere, având darul de a ne u ni în plan profesional, de a atesta valorile naţionale, de a ne solidariza ca neam şi de a prezenta lumii o faţă etnopsihologică interesantă. Sărbătoriţii mei, vârfuri ale vieţii ştiinţifice medi cale şi culturale româneşti, exprimă în opera lor credinţa neostoită în progresul cunoaşterii, dar şi îndoiala asupra deplinătăţii cuprinderii celor necesare a fi spuse, ceea ce le conferă veridicitate şi susceptibilitatea spre o cât mai bună receptare.

Full text | PDF