SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SOCIETATEA MEDICILOR SCRIITORI SI PUBLICISTI DIN ROMÂNIA (SMSPR) – UN NOU START

De ce un „nou start“? Pentru că SMSPR, grupare cu o activitate de un sfert de veac (1990-2015), cu realizări recunoscute şi continuitate, a fost necesar să fie actualizată în acord cu legislaţia apărută între timp, în special Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Full text | PDF