SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SOCIETATEA MEDICILOR SCRIITORI SI PUBLICISTI DIN ROMÂNIA (SMSPR) – UN NOU START

De ce un „nou start“? Pentru că SMSPR, grupare cu o activitate de un sfert de veac (1990-2015), cu realizări recunoscute şi continuitate, a fost necesar să fie actualizată în acord cu legislaţia apărută între timp, în special Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Full text | PDF