SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 1, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

SPLENECTOMIA – OPTIUNE DIAGNOSTICA SI TERAPEUTICA ÎN AFECTIUNILE HEMATOLOGICE

, , and

REZUMAT

În cadrul afecţiunilor hematologice, splenectomia are indicaţii multiple: diagnostice, paliative sau curative. Dintre afecţiunile hematologice, cele mai frecvente indicaţii sunt pentru afecţiuni ale liniei roşii pecum sferocitoza ereditară, anemia hemolitică autoimună sau talasemie. Din cadrul afecţiunilor trombocitare, purpura trombocitopenică imună prezintă cel mai mare beneficiu în urma splenectomiei. În cadrul limfoproliferărilor (leucemii, limfoame), splenectomia joacă un rol diagnostic, paliativ (scăzând încărcătura tumorală) şi în unele cazuri curativ. În cadrul pacienţilor hematologici, splenectomia este însoţită de un risc crescut de infecţii care pot fi evitate prin profilaxie antibiotică şi vaccinare preoperatorie. Datorită continuei lărgiri a listei indicaţiei de splenectomie în afecţiunile hematologice, se consideră necesar stabilirea unui protocol de lucru care să acopere toate aspectele şi particularităţile acestor afecţiuni.

Cuvinte cheie: splenectomie, afecţiuni hematologice, sferocitoză ereditară, anemie hemolitică autoimună, purpură trombocitopenică imună, boli limfoproliferative, infecţii postsplenectomie

Full text | PDF