SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STRATEGII DE COPING COGNITIV-EMOTIONAL IN CAZUL UNUI GRUP DE STUDENTI IN TEHNICA

REZUMAT 

Strategiile de coping în cazul grupurilor de studenţi sunt influenţate de caracteristicile de gen, culturale şi socio-economice. De aceea, analiza diferitelor grupuri studenţeşti trebuie să fie una continuă în timp şi ramificată din punct de vedere al specificului domeniului universitar. În articolul de faţă am investigat relaţia dintre evaluarea stresului şi reglarea cognitiv-emoţională în cazul unui grup de studenţi ai domeniului tehnic (N = 122). Pentru aceasta a fost utilizat un chestionar de evaluare a stresului (PSS-14, Cohen şi Wiliamson, 1988) şi unul de identificare a preferinţelor în cazul a nouă strategii de coping cognitiv (CERQ, Garnefski, Kraaij şi Spinhoven, 2001). Rezultatele arată că, în general, grupul adoptă strategii înalt adaptative în managementul stresului, în special Refocalizarea pe plan şi Reevaluare pozitivă, strategii care corelează negativ cu stresul perceput. Strategiile maladaptative gen Catastrofizarea, Ruminaţia şi Autoblamarea sunt mai frecvent utilizate în cazul studenţilor care percep stresul la nivel înalt. Corelarea rezultatului cu alte date din literatură sugerează că subiecţii care folosesc respectivele strategii de reglare emoţională ar putea să experimenteze în viitor simptome de depresie. Diferenţele de gen arată că persoanele feminine adoptă într-o măsură mai mare decât bărbaţii, Ruminaţia, Catastrofizarea şi Punerea în perspectivă. O discuţie aparte necesită strategia de Acceptare. Studiul susţine încheieri de cercetări care reconsideră calitatea de coping adaptativ a strategiei de Acceptare.

Cuvinte cheie: evaluarea stresului, reglare cognitiv-emoţională, studenţi

Full text | PDF