SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 4, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STRATEGII LOCALE IN RECONSTRUCTIA BUZEI INFERIOARE POSTEXCIZII TUMORALE

, , , , and

REZUMAT
Rolul important, atât funcţional, cât şi estetic, al buzelor face ca reconstrucţia acestora să reprezinte un aspect medical esenţial pentru chirurgul plastician. Majoritatea defectelor de buză inferioară rezultă în urma exciziilor formaţiunilor tumorale şi mai puţin a altor cauze, cum ar fi traumele, infecţiile sau malformaţiile congenitale. Competenţa orală se bazează, în primul rând, pe o buză inferioară funcţională, având sensibilitate, funcţie musculară şi o înălţime adecvată, fapt care determină importanţa reconstrucţiei acesteia. La ora actuală, acest obiectiv reconstructiv nu poate fi atins decât prin metodele de reconstrucţie locală. Prezentul articol oferă o prezentare a procedeelor locale reconstructive şi o descriere a indicaţiilor şi contraindicaţiilor acestora

Cuvinte cheie: reconstrucţie buză inferioară, sutură directă, lambouri locale, Abbe, Estlander, Gilles, „fan flap“, Karapandzic, procedeul Bernard von Burow-Webster, lambou nazogenian, lamboul de depressor anguli oris

Full text | PDF