SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 1, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

STUDIU CLINIC SI MICROBIOLOGIC PRIVIND CONTAMINAREA MICROBIANA A UNOR MATERIALE DE AMPRENTA UZUALE IN MEDICINA DENTARA

, , , , , , , , and

REZUMAT

Poate mai mult ca în orice altă specialitate, medicina dentară, dar şi cabinetul de medicină dentară, sunt incriminate adeseori în apariţia şi propagarea unor infecţii sau a unor maladii infecto-contagioase cu răspândire în masă.
Obiectivul acestui studiu este examinarea materialelor de amprentă în diferite ipostaze, pentru a demonstra prezenţa contaminării acestora cu diferiţi factori patogeni.
Material şi metodă. Studiul a fost realizat pe un lot de 63 de pacienţi care s-au prezentat pentru tratamente protetice de specialitate. Amprentele preliminare realizate cu hidrocoloizi ireversibili au fost verificate din punct de vedere microbiologic după îndepărtarea din cavitatea bucală, după clătirea intensivă cu apă şi după decontaminarea cu substanţe chimice cu potenţial dezinfectant.
Rezultate. Etapele succesive în care s-au realizat înregistrări microbiologice au arătat o reducere a bacteriilor prezente la nivelul amprentelor din hidrocoloizi ireversibili, dar nu o îndepărtare completă, indiferent de tipul de substanţă folosită pentru decontaminare.
Concluzii. Prezenţa microorganismelor cu potenţial patogen la nivelul amprentelor realizate cu hidrocoloizi ireversibili este o certitudine. Indiferent de etapele de curăţare pe care le parcurg amprentele şi indiferent de materialele folosite pentru decontaminare există un reziduu de bacterii care diferă de la un tip de substanţă la alta. Chiar dacă este o etapă consumatoare de resurse şi timp, decontaminarea trebuie să devină o etapă obligatorie în realizarea lucrărilor protetice.

Cuvinte cheie: amprente, contaminare microbiană, microorganisme, risc infecţios

Full text | PDF