SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Virusul hepatitei C si afectarea miocardica – o asociere posibila

and

REZUMAT 

Virusul hepatitei C (HCV) este un virus cu tropism hepatic. În ultimii ani s-au acumulat dovezi care demonstrează prezenţa şi posibila replicare activă a HCV în ţesuturi extrahepatice. Există în prezent date epidemiologice, clinice, imunohistochimice şi imagistice care sugerează implicarea HCV în afectarea miocardică. Prezenţa disfuncţiei miocardice asociate HCV, precum şi recunoaşterea ei ca manifestare extrahepatică a infecţiei cronice HCV este de importanţă deosebită, cu impact semnificativ clinic şi terapeutic.

Cuvinte cheie: virusul hepatic C, disfuncţie miocardică, troponină, NT proBNP

Full text | PDF