SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

C.D. ZELETIN 80, ÎNTR-O SUITA DE TABLOURI ANIVERSARE

La 13 aprilie 1935, un ţipăt de întâmpinare al unui univers originar de respiraţie se aude la Burdusaci, sat din mijlocul Moldovei, într-o familie de înaltă preţuire autohtonă: tata – preot, mama – învăţătoare. Şi copilul, primind o dublă aprobare pentru viaţă de la iluştrii săi strămoşi pe linie paternă şi maternă, s-a numit Dada. Şi a crescut, şi a crescut până s-a împlinit ajungând la sărbătoritul de azi, scriitorul şi medicul profesor universitar, un lampadofor la o ştafetă de 80 de făclii anual rotitor-rostitoare. În ceea ce mă priveşte, apropriindu-mă cu sfială de personalitatea iubitului nostru profesor şi coleg mai mare, simt nevoia, cu mijloace proprii măsurate, să-l încadrez în tumultul vieţii intelectuale româneşti de azi.

Full text | PDF

Leave a Reply