SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

C.D. ZELETIN 80, ÎNTR-O SUITA DE TABLOURI ANIVERSARE

La 13 aprilie 1935, un ţipăt de întâmpinare al unui univers originar de respiraţie se aude la Burdusaci, sat din mijlocul Moldovei, într-o familie de înaltă preţuire autohtonă: tata – preot, mama – învăţătoare. Şi copilul, primind o dublă aprobare pentru viaţă de la iluştrii săi strămoşi pe linie paternă şi maternă, s-a numit Dada. Şi a crescut, şi a crescut până s-a împlinit ajungând la sărbătoritul de azi, scriitorul şi medicul profesor universitar, un lampadofor la o ştafetă de 80 de făclii anual rotitor-rostitoare. În ceea ce mă priveşte, apropriindu-mă cu sfială de personalitatea iubitului nostru profesor şi coleg mai mare, simt nevoia, cu mijloace proprii măsurate, să-l încadrez în tumultul vieţii intelectuale româneşti de azi.

Full text | PDF

Leave a Reply