SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

C.D. ZELETIN 80, ÎNTR-O SUITA DE TABLOURI ANIVERSARE

La 13 aprilie 1935, un ţipăt de întâmpinare al unui univers originar de respiraţie se aude la Burdusaci, sat din mijlocul Moldovei, într-o familie de înaltă preţuire autohtonă: tata – preot, mama – învăţătoare. Şi copilul, primind o dublă aprobare pentru viaţă de la iluştrii săi strămoşi pe linie paternă şi maternă, s-a numit Dada. Şi a crescut, şi a crescut până s-a împlinit ajungând la sărbătoritul de azi, scriitorul şi medicul profesor universitar, un lampadofor la o ştafetă de 80 de făclii anual rotitor-rostitoare. În ceea ce mă priveşte, apropriindu-mă cu sfială de personalitatea iubitului nostru profesor şi coleg mai mare, simt nevoia, cu mijloace proprii măsurate, să-l încadrez în tumultul vieţii intelectuale româneşti de azi.

Full text | PDF

Leave a Reply