SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXIII, Nr. 2, An 2016
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Evaluarea si activarea resurselor antidistres la personalul ATI – premisa a profilaxiei sindromului Burnout

and

REZUMAT

După o analiză a contextului psihosocial de apariţie a stresului profesional şi a sindromului de apariţie a stresului profesional la personalul ATI, autorii propun un program antistres ale căror puncte de aplicaţie sunt reprezentate de:
1. reducerea acţiunii stresorilor cauzali specifici mediului ATI (cu focalizare pe ameliorarea condiţiilor nefavorabile de muncă, dar şi pe diminuarea controlată a impactului emoţional negativ, prin consiliere psihologică şi eventuală psihoterapie, inclusiv prin realizarea unui climat de susţinere colegială reciprocă);
2. realizarea unei riguroase recuperări psihice şi fizice, având în vedere fixarea ca obiective personale: asigurarea nevoilor psihologice bazale (de afiliere, securitate pe termen lung şi noutate a experienţei) (Linton) şi realizarea unui raport optim între nivelul de aspiraţii şi cel de posibilităţi. Acolo unde resursele personale şi suportul social – absolut necesar – nu sunt suficiente, mai ales când au apărut deja primele semne de SBO, apare oportună aplicarea psihoterapiei, în special cognitiv-comportamentală şi, pe viitor, Well Being Psychoterapy. Dacă avalanşa de stresuri psihice în activitatea personalului ATI nu poate fi decât diminuată – apariţia SBO poate fi împiedicată atunci când, începând cu examenul psihologic la intrarea în specialitatea ATI, vor fi întreprinse măsuri profilactice (recuperatorii), între care şi programul propus de noi.

Cuvinte cheie: stres profesional, ATI, sindrom Burnout, recuperare

Full text | PDF