SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EXERCITIU ILEGAL AL MEDICINEI – ISTORIE SI ACTUALITATE

Actualismul sau prezentismul se referă la judecarea faptelor trecutului cu mijloacele şi mentalitatea prezentului, conotaţia fiind evident negativă. Cartea pe care o prezentăm este o excepţie, fiindcă realităţile unei îndelungi istorii sunt la fel de actuale în realitatea contemporană.

Full text | PDF

Leave a Reply