SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RESTITUIRI MEDICALE DIN PERIMETRUL DOBROGEAN ÎNTRU PRESTIGIUL MEDICINEI ROMÂNESTI SAU SPOVEDANIA UNUI IMPLICAT

Motto:
Carmina morte carent.
(„Cântarea – ea nu ştie ce-i moartea.“)
Ovidiu

Plecând de la două repere medicale (1. Cel de-al doilea Congres Naţional de Medicină Generală, desfăşurat la Costineşti între 15-17 octombrie 1992, susţinut de autorităţile medicale locale, în frunte cu dr. Vasile Sârbu, în care s-au dezbătut două teme, „Medicina Generală – Medicina Familiei – Orizont 2000“ şi „Patologia deformativă“ şi 2. Înfiinţarea la Universitatea Ovidius din Constanţa, la Facultatea de Medicină, a primei discipline de medicină generală/medicina familiei din România, în anul universitar 1994-1995, având ca şef de catedră pe dr. Eugeniu Ilicea, ne propunem să prezentăm succint unele date de importanţă istorică pentru medicina românească.

Totodată, aceste repere ne-au indus un memento plin de consideraţii ontice şi cognitive din postura mea de pionier al specialităţii de medicina generală/ medicina familiei (MG/MF), din ţara noastră

Full text | PDF