SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXII, Nr. 3, An 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

RESTITUIRI MEDICALE DIN PERIMETRUL DOBROGEAN ÎNTRU PRESTIGIUL MEDICINEI ROMÂNESTI SAU SPOVEDANIA UNUI IMPLICAT

Motto:
Carmina morte carent.
(„Cântarea – ea nu ştie ce-i moartea.“)
Ovidiu

Plecând de la două repere medicale (1. Cel de-al doilea Congres Naţional de Medicină Generală, desfăşurat la Costineşti între 15-17 octombrie 1992, susţinut de autorităţile medicale locale, în frunte cu dr. Vasile Sârbu, în care s-au dezbătut două teme, „Medicina Generală – Medicina Familiei – Orizont 2000“ şi „Patologia deformativă“ şi 2. Înfiinţarea la Universitatea Ovidius din Constanţa, la Facultatea de Medicină, a primei discipline de medicină generală/medicina familiei din România, în anul universitar 1994-1995, având ca şef de catedră pe dr. Eugeniu Ilicea, ne propunem să prezentăm succint unele date de importanţă istorică pentru medicina românească.

Totodată, aceste repere ne-au indus un memento plin de consideraţii ontice şi cognitive din postura mea de pionier al specialităţii de medicina generală/ medicina familiei (MG/MF), din ţara noastră

Full text | PDF