SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ROLUL CALCIULUI ÎN INTOXICATIA ACUTA DIGITALICA – ÎNTRE MIT SI MEDICINA BAZATA PE DOVEZI

, , , , and

REZUMAT

Intoxicaţia digitalică este încă frecventă în practica medicală, fie că este vorba de supradozaj acut sau cronic. Mecanismul toxicităţii este reprezentat de blocarea ATP-azei Na+/K+, urmată de creşterea Na+ intracelular şi hiperkaliemie. Hiperkaliemia creşte mortalitatea în intoxicaţia digitalică, având efect complementar toxicităţii digitalice. Sărurile de calciu sunt indicate pentru protecţie cardiacă în hiperkaliemie. Tradiţional, calciul a fost contraindicat în intoxicaţia digitalică. O analiză atentă a dovezilor existente până în prezent a demonstrat că sărurile de calciu sunt utile în tratamentul hiperkaliemiei severe, cu modificări electrocardiografice, asociate intoxicaţiei acute digitalice. În final sunt prezentate recomandările actuale de tratament în această intoxicaţie.

Cuvinte cheie: digitalice, calciu, hiperkaliemie, tratament

Full text | PDF