SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ROLUL LUI LUDOVIC STEEGE ÎN MEDICALIZAREA SOCIETATII ROMÂNESTI LA ÎNCEPUTUL SEC. AL XIX-LEA

REZUMAT

Biografia lui Steege (1813-1872) este în consonanţă cu veacul. A trăit într-o epocă afl ată sub semnul „prefacerii“ în toate domeniile. Ca medic, apoi în calitatea de director al serviciului sanitar, a activat în exclusivitate în Moldova şi a militat pentru modernizarea serviciului sanitar. Spre deosebire de alţi doctori din vremea sa, a scris puţin şi numai pentru a răspunde unei nevoi specifice – de popularizare. Mai târziu, în calitate de ministru şi diplomat, a traversat vremuri tulburi cu un curaj de invidiat şi un devotament de reţinut. A fost un susţinător fără rezerve al modernizării, al unirii şi al independenţei Principatelor.

Cuvinte cheie: secolul al XIX-lea, modernizare, carantină, variolizare, medicalizare

Full text | PDF

Leave a Reply