SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXII, No. 2, Year 2015
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ROLUL LUI LUDOVIC STEEGE ÎN MEDICALIZAREA SOCIETATII ROMÂNESTI LA ÎNCEPUTUL SEC. AL XIX-LEA

REZUMAT

Biografia lui Steege (1813-1872) este în consonanţă cu veacul. A trăit într-o epocă afl ată sub semnul „prefacerii“ în toate domeniile. Ca medic, apoi în calitatea de director al serviciului sanitar, a activat în exclusivitate în Moldova şi a militat pentru modernizarea serviciului sanitar. Spre deosebire de alţi doctori din vremea sa, a scris puţin şi numai pentru a răspunde unei nevoi specifice – de popularizare. Mai târziu, în calitate de ministru şi diplomat, a traversat vremuri tulburi cu un curaj de invidiat şi un devotament de reţinut. A fost un susţinător fără rezerve al modernizării, al unirii şi al independenţei Principatelor.

Cuvinte cheie: secolul al XIX-lea, modernizare, carantină, variolizare, medicalizare

Full text | PDF

Leave a Reply