SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

ASOCIEREA ALANINAMINOTRANSFERAZEI SI γ-GLUTAMILTRANSFERAZEI CU COMPONENTELE SINDROMULUI METABOLIC LA PACIENTII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 NOU DIAGNOSTICAT

, , , , and

REZUMAT
Obiective
. Scopul studiului a fost evaluarea asocierilor enzimelor hepatice, respectiv alaninaminotransferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST) şi γ-glutamiltransferaza (GGT) cu sindromul metabolic (SM) şi diferitele sale componente la pacienţi cu DZ2 nou descoperit, precum şi cu unii parametri ai insulinorezistenţei şi unele adipocitokine.

Material şi metodă. Am realizat un studiu cross-secţional ce a inclus 227 de persoane (113 femei şi 114 bărbaţi) cu diabet zaharat tip 2 (DZ2) nou descoperit. Am analizat parametrii antropometrici, clinici, biochimici şi unele adipocitokine în funcţie de prezenţa SM, de numărul de componente ale sindromului şi după stratificarea pe quartile de AST, respectiv GGT.

Rezultate. 86,6% din pacienţii cu DZ2 nou descoperit au prezentat şi SM. Valorile AST s-au corelat negativ cu vârsta (p<0,005) şi pozitiv cu circumferinţa abdominală (CA) (p<0,005), iar valorile GGT s-au corelat negativ cu HDL-colesterolul (p<0,005), adiponectina (p<0,005) şi pozitiv cu trigliceridele (TG) (p<0,005), LDL-colesterolul (p<0,005), TG/HDL-colesterol (p<0,005), insulina (p<0,005), HOMA-IR (p<0,005), proinsulina (p<0,005). Analiza pe quartile de AST a relevat diferenţe semnificative pentru: vârstă, CA, TG, HDL-colesterol, TG/HDLcolesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR (p<0,005) şi IMC (p<0,05). Analiza pe quartile de GGT a arătat diferenţe semnificative pentru: vârstă, TG, HDL-colesterol, TG/HDL-colesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR, adiponectină (p<0,005) şi LDL-colesterol (p<0,05).

Concluzii. Rezultatele obţinute documentează asocierea ALT şi GGT cu componentele clasice ale SM (în special HDL-colesterol scăzut şi TG crescute), dar şi cu insulinorezistenţa la persoanele cu DZ2 nou descoperit. În plus, AST este corelat cu distribuţia de tip central a excesului de ţesut adipos (evaluată prin CA), iar GGT se corelează negativ cu adiponectina.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, toleranţă alimentară, calitatea vieţii

Full text | PDF

Leave a Reply