SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RMJ has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASOCIEREA ALANINAMINOTRANSFERAZEI SI γ-GLUTAMILTRANSFERAZEI CU COMPONENTELE SINDROMULUI METABOLIC LA PACIENTII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 NOU DIAGNOSTICAT

, , , , and

REZUMAT
Obiective
. Scopul studiului a fost evaluarea asocierilor enzimelor hepatice, respectiv alaninaminotransferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST) şi γ-glutamiltransferaza (GGT) cu sindromul metabolic (SM) şi diferitele sale componente la pacienţi cu DZ2 nou descoperit, precum şi cu unii parametri ai insulinorezistenţei şi unele adipocitokine.

Material şi metodă. Am realizat un studiu cross-secţional ce a inclus 227 de persoane (113 femei şi 114 bărbaţi) cu diabet zaharat tip 2 (DZ2) nou descoperit. Am analizat parametrii antropometrici, clinici, biochimici şi unele adipocitokine în funcţie de prezenţa SM, de numărul de componente ale sindromului şi după stratificarea pe quartile de AST, respectiv GGT.

Rezultate. 86,6% din pacienţii cu DZ2 nou descoperit au prezentat şi SM. Valorile AST s-au corelat negativ cu vârsta (p<0,005) şi pozitiv cu circumferinţa abdominală (CA) (p<0,005), iar valorile GGT s-au corelat negativ cu HDL-colesterolul (p<0,005), adiponectina (p<0,005) şi pozitiv cu trigliceridele (TG) (p<0,005), LDL-colesterolul (p<0,005), TG/HDL-colesterol (p<0,005), insulina (p<0,005), HOMA-IR (p<0,005), proinsulina (p<0,005). Analiza pe quartile de AST a relevat diferenţe semnificative pentru: vârstă, CA, TG, HDL-colesterol, TG/HDLcolesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR (p<0,005) şi IMC (p<0,05). Analiza pe quartile de GGT a arătat diferenţe semnificative pentru: vârstă, TG, HDL-colesterol, TG/HDL-colesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR, adiponectină (p<0,005) şi LDL-colesterol (p<0,05).

Concluzii. Rezultatele obţinute documentează asocierea ALT şi GGT cu componentele clasice ale SM (în special HDL-colesterol scăzut şi TG crescute), dar şi cu insulinorezistenţa la persoanele cu DZ2 nou descoperit. În plus, AST este corelat cu distribuţia de tip central a excesului de ţesut adipos (evaluată prin CA), iar GGT se corelează negativ cu adiponectina.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, toleranţă alimentară, calitatea vieţii

Full text | PDF

Leave a Reply