SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478

Indexed in / abstracted by

Thomson Reuters Embase
Scopus Cross-ref
Index Copernicus
Ulrichs Ebsco Host
Medline - Ebsco PubMed

HIGHLIGHTS

Premiul Societatii pentru autori

Incepand cu 2016, Asociatia Medicala Romana ofera Premiul Societatii - pentru autorii celor mai bune articole stiintifice publicate [...]

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

ASOCIEREA ALANINAMINOTRANSFERAZEI SI γ-GLUTAMILTRANSFERAZEI CU COMPONENTELE SINDROMULUI METABOLIC LA PACIENTII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 NOU DIAGNOSTICAT

, , , , and

REZUMAT
Obiective
. Scopul studiului a fost evaluarea asocierilor enzimelor hepatice, respectiv alaninaminotransferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST) şi γ-glutamiltransferaza (GGT) cu sindromul metabolic (SM) şi diferitele sale componente la pacienţi cu DZ2 nou descoperit, precum şi cu unii parametri ai insulinorezistenţei şi unele adipocitokine.

Material şi metodă. Am realizat un studiu cross-secţional ce a inclus 227 de persoane (113 femei şi 114 bărbaţi) cu diabet zaharat tip 2 (DZ2) nou descoperit. Am analizat parametrii antropometrici, clinici, biochimici şi unele adipocitokine în funcţie de prezenţa SM, de numărul de componente ale sindromului şi după stratificarea pe quartile de AST, respectiv GGT.

Rezultate. 86,6% din pacienţii cu DZ2 nou descoperit au prezentat şi SM. Valorile AST s-au corelat negativ cu vârsta (p<0,005) şi pozitiv cu circumferinţa abdominală (CA) (p<0,005), iar valorile GGT s-au corelat negativ cu HDL-colesterolul (p<0,005), adiponectina (p<0,005) şi pozitiv cu trigliceridele (TG) (p<0,005), LDL-colesterolul (p<0,005), TG/HDL-colesterol (p<0,005), insulina (p<0,005), HOMA-IR (p<0,005), proinsulina (p<0,005). Analiza pe quartile de AST a relevat diferenţe semnificative pentru: vârstă, CA, TG, HDL-colesterol, TG/HDLcolesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR (p<0,005) şi IMC (p<0,05). Analiza pe quartile de GGT a arătat diferenţe semnificative pentru: vârstă, TG, HDL-colesterol, TG/HDL-colesterol, insulină, proinsulină, HOMA-IR, adiponectină (p<0,005) şi LDL-colesterol (p<0,05).

Concluzii. Rezultatele obţinute documentează asocierea ALT şi GGT cu componentele clasice ale SM (în special HDL-colesterol scăzut şi TG crescute), dar şi cu insulinorezistenţa la persoanele cu DZ2 nou descoperit. În plus, AST este corelat cu distribuţia de tip central a excesului de ţesut adipos (evaluată prin CA), iar GGT se corelează negativ cu adiponectina.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, toleranţă alimentară, calitatea vieţii

Full text | PDF

Leave a Reply