SELECT ISSUE

REVISTA MEDICALA ROMANA - Romanian Medical Journal, Vol. LXI, Nr. 3, An 2014
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

INDEXUL GASTROINTESTINAL DE CALITATE A VIETII (GIQLI) SI TOLERANTA ALIMENTARA DUPA 5 ANI DE LA INTERVENTIA CHIRURGICALA DE GASTRIC SLEEVE

, , , and

REZUMAT
Obiectivele studiului
. Evaluarea scăderii în greutate, a toleranţei alimentare, comportamentului alimentar şi a indexului gastrointestinal de calitate a vieţii (GIQLI) la 5 ani după chirurgie bariatrică, în particular gastric sleeve (SG).

Material şi metode. Este un studiu prospectiv, randomizat, pe o perioadă de 5 ani, ce a cuprins 88 de subiecţi obezi, cu sau fară diabet zaharat, ce au suferit o intervenţie chirurgicală de gastric sleeve. Evaluarea toleranţei alimentare, a comportamentului alimentar şi a indexului gastrointestinal de calitate a vieţii au fost realizate prin completarea unor chestionare specifice la baseline, la fiecare 6 luni în primul 1,5 ani, apoi anual. Mai mult, au fost analizate periodic caracteristicile clinice ale pacienţilor.

Rezultatele obţinute. La 5 ani după intervenţia chirurgicală, atât la pacienţii cu diabet zaharat, cât şi la cei nediabetici s-a înregistrat o reducere marcată graduală a indicelui de masă corporală, perimetrului taliei şi şoldului, cu obţinerea unor valori de 26,76±7,9 vs 35,1±6,9 kg/m2 , 89,59±15 vs 93,5±10 cm şi, respectiv, 106,38±11,2 vs 102,4±15,2 cm. Încă după 6 luni de la intervenţia de gastric sleeve, scorul GIQLI s-a îmbunătăţit semnificativ la tot lotul studiat. Toţi pacienţii au înregistrat o ameliorare în trei domenii ale chestionarului, status fizic, social şi emoţional, dar nu şi în ceea ce priveşte simptomele gastrointestinale. Astfel, scorul total GIQLI preoperator şi la 5 ani postoperator a fost de 107,4±15,2 puncte şi respectiv 116,2±13 puncte la pacienţii cu diabet zaharat, şi de 105,2±17 puncte, şi respectiv 114,9±12 la pacienţii fără diabet. Toleranţa alimentară s-a menţinut crescută la 5 ani postoperator în lotul studiat.

Concluzie. Laparoscopic gastric sleeve asigură o scădere eficientă în greutate şi un control efectiv asupra comportamentului alimentar, toleranţei alimentare şi a calităţii gastrointestinale a vieţii timp de 5 ani, între ultimii doi parametri existând o relaţie pozitivă, semnificativă statistic.

Cuvinte cheie: obezitate, gastric sleeve, toleranţă alimentară, calitatea vieţii

Full text | PDF

Leave a Reply